Nordic Health Institute
Banner-billede cykel2.jpg

Nordic Health Institute

 

Effektiv smerte- og stressbehandling - med dokumenteret langvarig effekt

Med koncepterne NHI PainCare og NHI StressCare leverer vi effektiv smerte- og stressbehandling - forankret i data og nyeste forskning. Vores behandlingskoncepter sikrer sammen med en unik og dybdegående klient-screening korrekt behandling fra første færd.


Vores behandlingskoncepter: NHI PainCare & NHI StressCare

Begge koncepter består af tre dele som i samspil sikrer evidensbaseret og målrettet behandling af klienten

1 | Spørgeskema

Vores klienter svarer på et dybdegående spørgeskema med videnskabeligt funderede og validerede spørgsmål. Spørgeskemaet giver os indblik i klientens smerte- eller stressproblematik og de faktorer, der kan have indflydelse på problematikken. Svarene danner grundlag for screeningen, som er næste step. 

2 | screening

Igennem en grundig analyse bliver klienten segmenteret ud fra et velunderbygget og objektivt grundlag. På denne måde sikrer vi, at klienten modtager den rette type behandling første gang. En screening kan også medføre, at vi ikke tilbyder klienten behandling hos os, hvis vi vurderer, at en anden type behandling er nødvendig.

3 | behandling

For både NHI PainCare og NHI StressCare gælder det, at behandlingen er skræddersyet ud fra de resultater som screeningen af klienten har frembragt. Følg de to nedenstående links for en mere udførlig beskrivelse af hvad henholdsvis NHI's smerte- og stressbehandling indebærer.


PainCare-resultater

 
Forventer efter endt behandling slet ikke, eller i betydeligt mindre grad, at bruge ekstern behandling fremadrettet
Sundhedsforsikringsselskabet hos en stor dansk virksomhed oplevede 52% færre anmeldte skader
 

StressCare-resultater

 
Formår efter et StressCare-forløb at håndtere stress selvstændigt
Opnår øget arbejdstid efter endt forløb
 

 
 
 

Testimonials