Nordic Health Institute
Banner-billede cykel2.jpg

30/30-Konceptet

 
 

30/30-konceptet består af tre dele som i samspil sikrer en mere effektiv smerterehabilitering:

 
 
if_icon-document-text_211656.png
 

1 | Spørgeskema

Vores klienter svarer på et dybdegående spørgeskema med videnskabeligt funderede og validerede spørgsmål. Spørgeskemaet giver os indblik i klientens smerteproblematik og de faktorer, der kan have indflydelse på den oplevede smerte. Svarene danner grundlag for den screening vi efterfølgende foretager. I spørgeskemaet vil klienten opleve, at vi spørger ind til forskellige elementer der omhandler smerte, arbejdsmarkedsforhold mm. med henblik på at få en større indsigt i klienten, klientens smerteproblematik, og hvilke faktorer, der kan have indflydelse på den smerte klienten oplever.

Klienten vil få tildelt spørgeskemaet ved kontakt til Nordic Health Institute eller sit sundhedsforsikringsselskab. Efter klienten har udfyldt spørgeskemaet, vil Nordic Health Institute analysere svarene.

 

 
if_Search_Icon_743893.png
 

2 | Screening 

Når spørgeskemaet er retur hos os, foretager vi en individuel screening baseret på klientens svar. Igennem en grundig analyse bliver klienten segmenteret ud fra et velunderbygget og objektivt vurderet grundlag. På denne måde sikrer vi, at klienten modtager den rette type behandling første gang. En screening kan også medføre, at vi ikke tilbyder klienten behandling hos os, hvis vi vurderer, at en anden type behandling er nødvendig.

Screeningen giver os en objektiv vurdering af klientens smerteproblematik, og gennem algoritmer bliver den samlede score udregnet. Hermed vil behandlingsforløbet bygges op omkring klientens svar fra spørgeskemaet samt de data vi har om, hvad der tidligere har hjulpet andre af vores klienter med lignende symptomer. Klienten vil dermed blive segmenteret ud fra et velunderbygget og objektivt vurderet grundlag. Dette er klientens sikring for, at han/hun ikke ender ud med unødige behandlinger uden varig virkning.

Vores screenings- og evalueringsværktøj er baseret på valide måleinstrumenter, der har til formål at indsamle relevante oplysninger om klienten. NHI kan med disse informationer effektivisere, målrette og evaluere klientens forløb. 

Efter vi har foretaget screeningen vil klienten blive tildelt den rette behandler, som har kompetencer inden for lige netop den smerteproblematik, som screeningen viser, at klienten bærer på. 

 

 
if_087_Speechbubbles_183214.png
 

3 | Behandling

Behandlingen er skræddersyet ud fra de resultater screeningen har frembragt. En konsultation består af 30 minutters samtale mellem klient og behandler samt 30 minutters individualiserede øvelser med henblik på at genvinde funktion. 

I de første 30 minutter taler klient og behandler om klientens smerteproblematik. Dialogen tager udgangspunkt i den screening som er foretaget forud for første konsultation. Dialogen giver klienten mulighed for at reflektere over sin smerte i stedet for at være passiv medspiller på briksen. Klienten bliver således uddannet i sin egen smerteproblematik og vil blandt andet lære, hvad der trigger smerten. Hermed vil klienten opnå en forståelse for, hvordan han/hun selv kan håndtere smerten efter endt forløb hos Nordic Health Institute. 

I de efterfølgende 30 minutter laver klienten, i samarbejde med behandleren, specifikke funktionelle øvelser, som er skræddersyet i forhold til klientens smerteproblematik. Behandlingen vil give klienten redskaber til at kunne vende tilbage til sit tidligere funktionsniveau. 

Kontakt os for at høre nærmere.