Nordic Health Institute

Blog

 

 

 

 

 

 

 

Blog: Hvor går virksomheder galt, når de planlægger sundhedsstrategi?

Jeg sidder ofte som ekstern rådgiver for virksomheder, der ønsker at tilbyde deres ansatte bedre sundhedstiltag end den klassisk grønne og fornuftige kantineordning samt massage i kælderen. Nogle har sågar eget fitnesscenter.

Mødet foregår som regel med HR Chefen eller AMU Chefen, og de vil gerne have NHI's rådgivning omkring, hvad de skal fokusere på. Før mødet har vi foretaget en screening, som afdækker, hvad virksomhedens ” største” sundhedsudfordring er pt. Fx, ser vi rigtig mange virksomheder, hvis medarbejdere døjer med daglige smerter i kroppen. Her får jeg typisk svaret: ”Jamen, de har jo massage og fysioterapi igennem deres sundhedsforsikring”. Det er ganske rigtigt, men når vi ser på hvor mange, der bruger det år efter år, kunne man så tænke sig, at dette ikke har den ønskede gavnlige og langvarige effekt? Lad os være ærlige, massage er for mange = Wellness. Der er ingen evidens for at for dem, der render rundt med fx ondt i ryggen, er vejen frem en gang ugentligt massage. Nej, forskning peger på, at ved fx smerter i kroppen, er en forståelse for, hvad smerte egentlig er, vejen frem. Samtidig har en behandling, hvor klienten aktivt er inddraget hele vejen igennem, en påviselig gavnlig og langvarig effekt.

Tilbage til rådgiver rollen. Når jeg sidder der og fremlægger resultater for en afdeling, sidder alle og nikker. Vi kan godt blive enige om, at noget skal der gøres. Det er så her, jeg oplever, at ”filmen” knækker. Vi laver en rapport til ledelsen og kommer med anbefalinger, og …..Vi hører ikke fra dem igen.

Jeg har lavet min egen lille undersøgelse for at finde ud af, hvad der går galt. Den fortæller mig tre ting. Den første er, at når rapporten og dens forslag til sundhedstiltag præsenteres for virksomhedens CEO og/eller CFO, er det første, der bliver snakket om, hvad koster det? Det næste der snakkes om er, hvornår det passer i forhold til næste kvartalsregnskab. Midt imellem de to ting, kastes den så over i bunken af ”Det ser vi på til næste års budgetter”.

Det fortæller mig, at det er prioriteringen, det er galt med. Al forskning peger på, at det at investere i sine medarbejders sundhed, kan måles direkte på bundlinjen. For hver krone der investeres, får mange op imod fire igen. Og det allerede indenfor det første år målt i både nedsat sygefravær og øget selvvurderet produktivitet.

Derfor er det ærgerligt, at kun 1 ud af 10 virksomheder, som ønsker at igangsætte sundhedstiltag, rent faktisk ender med at lykkedes med det. Mine erfaringer fra virksomheder, hvor det faktisk lykkes at få sat gang i en ny sundhedskultur er, at følgende tre overordnede ting skal være tilstede:

1.     Det skal netop prioriteres på højde med næste kvartalsregnskab.

2.     Der skal vælges en sundhedssansvarlig medarbejder internt i virksomheden, som enerådigt   kan træffe beslutninger og har en fastlagt budgetramme at agere ud fra.

3.     Der skal afsættes den fornødne tid til at planlægge – udføre – evaluerer.  

Så hvis der er en rigtig købmand gemt i CFO’en, er medarbejdernes sundhed vel den sikreste aktie at investere i?

 

Af Ronni Toftegård, CEO

K J