Nordic Health Institute

Blog

 

 

 

 

 

 

 

Blog: Hvad er 30/30 konceptet?

 Af Lars Avemarie, CSO

 

30/30 konceptet bygger på filosofien om at sætte kvalitet og klient i fokus. Det sigter mod at uddanne klienten til aktivt at deltage i sit behandlingsforløb og blive ekspert i sin egen diagnose. 

Mange patienter oplever tre ting: At de aldrig har haft mulighed for at fortælle præcist, hvad der er galt med dem, at ingen har haft tid til helt at forstå, hvad deres problem er, samt at ingen lytter til dem. 30/30 konceptet råder bod på det, da fokus netop er rettet mod disse tre punkter. 

30/30 konceptet giver klienten egenkontrollen tilbage for fremadrettet at kunne håndtere egne problematikker. Ved at få den fornødne indsigt og viden om sin sygdomsproblematik, skal klienten forstå sin egen diagnose gennem egen refleksion. Således, at den enkelte kan stå på egne ben og genvinde sit tidligere funktionsniveau.

Konceptets store styrke er den videnskabelige funderede tilgang, som bygger på en aktiv behandlingsform. En typisk smertebehandling har en varighed på 15-30 minutter. Her optages en kort anamnese. Efterfølgende er det overvejende enten passiv briksbehandling eller træningsøvelser, som klienten modtager. Det er her 30/30 tankegangen bryder med den nuværende behandlingsform.

Denne typiske passive tilgang, hvor klienten ofte ikke får redskaber til håndtering af sin egen problematik eller ikke lærer at forstå sin egen diagnose, er der flere problemer med. Klienten bliver ofte fastholdt i et årelangt behandlingsforløb, som er mere symptombehandlende end egentlig kurerende.  

Ligeledes, er der ofte heller ikke nogen opmærksomhed på de alvorlige og problematiske psykologiske tilpasninger og risikofaktorer, som en smertepatient kan have.

En patient med længerevarende smerter vil tit, udover sin smerte, også vise psykologiske reaktioner på smerte, såsom frygt for bevægelse (kinesiophobia), frygt for smerte adfærd (fear-avoidance), depression, katastrofetanker og uhensigtsmæssig coping. Under behandlingen med 30/30 konceptet er der også et stort fokus på disse psykologiske reaktioner på smerte.

Mange klienter oplever også, at de ikke helt forstår, hvad behandleren egentlig mener. Derfor har 30/30 konceptet også et specifikt fokus på den kommunikative terapeutiske indsats. En behandler trænet i denne metode vil undgå at bruge mærkelige fagudtryk, som kan skabe usikkerhed og øge frygt, noget som mange smertepatienter oplever.

 

 

K J