Nordic Health Institute
Banner-billede cykel (2).jpg

Datasikkerhed

 
 

Datasikkerheds- og privatlivspolitik for Nordic Health Institute

Nordic Health Institute behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne vurdere din problematik og for at kunne tilbyde dig en optimal behandling.

Vi indsamler bl.a. dit navn, CPR-nummer, e-mailadresse, alder og informationer der kan medvirke til at belyse årsagerne til din problematik.

Dine oplysninger eller dele af disse vil blive videregivet til den behandler som du efterfølgende vil blive henvist til. Så længe du er i et forløb hos Nordic Health Institute giver du samtykke til behandling af dine personoplysninger.

Når du indtaster dine personlige oplysninger sker det via en sikker og krypteret forbindelse. Dine personoplysninger opbevares sikkert og i henhold til krav fra offentlige myndigheder herunder Persondataforordningen (GDPR), sundhedsloven og autorisationsloven. Dine personoplysninger gemmes hos Nordic Health Institute i 5 år efter din behandling er afsluttet. Herefter slettes dine personoplysninger. Behandlerne - eksempelvis fysioterapeuter - er i henhold til autorisationsloven §25 forpligtet til at opbevare din journal i 10 år.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt få oplyst hvilke informationer Nordic Health Institute har gemt om dig ligesom du til ethvert tidspunkt kan bede om at få slettet dine oplysninger. Ønsker du under et behandlingsforløb at få slettet dine data hos Nordic Health Institute, kan det få betydning for din videre behandling. Vær opmærksom på, at dine journaldata hos behandleren skal gemmes i 10 år som anført ovenfor og kan dermed ikke slettes.

De oplysninger vi har registreret til brug for blandt andet afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

I Nordic Health Institute håndterer vi data i overensstemmelse med EU’s persondataforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). I de nedenstående punkter beskrives de overensstemmelser i henhold til persondataforordningen, som er relevante for vore kunder og klienter.

SSL - kryptering på hjemmeside

Vores hjemmeside har et SSL-certifikat. SSL er en krypteringsprotokol som sikrer at den sendte information kun er tilgængelig for afsender og modtager. Et SSL-certifikat bestemmer desuden en hjemmesides identitet og er således også brugerens forsikring om, at hjemmesiden tilhører det firma, som brugeren regner med.

Mailkorrespondance er krypteret

Ved afsendelse af e-mails indeholdende personfølsomme oplysninger anvender vi en sikker mail: info@nordichealthinstitute.com. Dette indebærer kryptering og signering. Du kan læse mere om sikker mail her: https://www.nemid.nu/dk-da/kom_i_gang_med_nemid/sikker_e-mail/send_og_modtag_sikker_e-mail/.

Datasikkerhedsaftaler med partnere

Vi har indgået datasikkerhedsaftaler med samtlige af vores eksterne partnere i henhold til GDPR.

Dataansvarlig

For kontakt til vores dataansvarlige, skriv til: info@nordichealthinstitute.com

Virksomhed: Nordic Health Institute ApS

Adresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

CVR: 38218077

Telefon nr.: +45 7174 7272

Denne persondatapolitik kan blive ændret. Besøg gerne denne side regelmæssigt for at holde dig opdateret.