Nordic Health Institute
shutterstock_217119214.jpg

Foredrag & workshops

 
 
 

Foredrag og workshops om smerter

Nordic Health Institute (NHI) afholder foredrag og workshops om smerter, som er relevante for både personer med og uden smerter. Vi klæder alle deltagerne på til bedre at forstå hvad smerter i kroppen er, hvad der kan have indflydelse på smerten, samt hvad man selv kan gøre for at forebygge smerte. Vi tager udgangspunkt i moderne smerteforskning, nærmere bestemt den biopsykosociale smertemodel, som siger, at oplevede smerter altid har både en biologisk, en psykologisk og en social side. Smerte er således en langt mere kompleks størrelse, end man tidligere har antaget.

Udpluk af indhold:

  • Præsentation af moderne smertevidenskab og smertens kompleksitet

  • Introduktion til funktionelle øvelser: Der er forskningsmæssig konsensus om, at fysisk aktivitet har en positiv effekt på smerter. Mange gode øvelser kan udføres i hjemmet

  • Casehistorier: Hvordan smerteplagede personer har lært at håndtere smerten selvstændigt

  • Deltagernes udbytte: Forståelse for smerte og dens kompleksitet, viden om funktionelle øvelser, værktøjer til selvstændigt og proaktivt at forebygge smerter samt værktøjer til at undgå at søge ekstern behandling, når smerterne opstår.

Et foredrag om smerter varer som udgangspunkt 1-2 timer, men varigheden kan formes efter ønske. Workshops varer 2- 4 timer, evt. med follow-up. Maks antal deltagere i workshop: 20 personer.

 

Foredrag og workshops om stress

Nordic Health Institute (NHI) afholder foredrag og workshops om stress, som kan målrettes både ledere og medarbejdere. Forebyggelse af stress og udvikling af medarbejdertrivsel udmunder i færre sygedage, bedre arbejdsmiljø, færre fejl og større produktivitet. Ved både foredrag og workshops lægger vi vægt på deltagerinddragelse og at deltagerne kan tage konkrete redskaber med hjem som kan bruges på arbejdspladsen og i den øvrige dagligdag.

Udpluk af indhold:

  • Hvad er stress egentlig? Forskellen på travlhed og stress
  • At være opmærksom på stress - både egen og andres
  • Forebyggelse af stress
  • Hvordan man hjælper en stresset kollega
  • Opbygning af bedre medarbejdertrivsel

Et foredrag om stress varer som udgangspunkt 1-2 timer. En workshop kan, alt efter sammensætningen af dens indhold, vare 3-8 timer.

 
 

Interesseret? Kontakt os for mere uddybende materiale om form, indhold, tidsramme, pris etc. på telefon 71 74 72 72 alle hverdage mellem kl. 8.00 - 17.00 eller på info@nordichealthinstitute.com