Nordic Health Institute
Banner-billede cykel2.jpg

Copy of Nordic Health Institute

 

Effektive smertebehandlingskoncepter til sundhedsforsikrings- og pensionsselskaber, virksomheder og kommuner - forankret i data og nyeste forskning.

Nordic Health Institute effektiviserer behandlingen af længerevarende smerter - til gavn for individ og samfund i de nordiske lande. Vores behandlingskoncept '30/30' er forankret i moderne og evidensbaseret smertevidenskab, hvorved vi gør op med den forældede, biomedicinske tilgang til smerterehabilitering. Konceptets kerne er en dybdegående screening af klienten inden første konsultation; dermed sikrer vi, at klienten modtager korrekt behandling første gang.

 
ofkejeiue09errere.png

Vores 30/30-behandlingskoncept

Konceptet består af tre dele som i samspil sikrer videnskabelig og evidensbaseret behandling af klienten


1 | Spørgeskema

Vores klienter svarer på et dybdegående spørgeskema med videnskabeligt funderede og validerede spørgsmål. Spørgeskemaet giver os indblik i klientens smerteproblematik og de faktorer, der kan have indflydelse på den oplevede smerte. Svarene danner grundlag for screeningen, som er næste step.


2 | screening

Igennem en grundig analyse bliver klienten segmenteret ud fra et velunderbygget og objektivt vurderet grundlag. På denne måde sikrer vi, at klienten modtager den rette type behandling første gang. En screening kan også medføre, at vi ikke tilbyder klienten behandling hos os, hvis vi vurderer, at en anden type behandling er nødvendig.

 


3 | behandling

Behandlingen er skræddersyet ud fra de resultater screeningen har frembragt. En konsultation består af 30 minutters samtale mellem klient og behandler om klientens smerteproblematik, samt 30 minutters individualiserede øvelser med henblik på at genvinde funktion.


 
 

Testimonials