Nordic Health Institute
shutterstock_1020758239.jpg

PainCare

 
 

NHI’s PainCare-koncept - smertebehandling med langvarig effekt

Nordic Health Institute effektiviserer behandlingen af smerter. Vores PainCare-koncept er forankret i moderne og evidensbaseret smertevidenskab, hvorved vi gør op med den biomedicinske tilgang til smerterehabilitering. 

Kernen i vores smertebehandling er en dybdegående screening af klienten inden første konsultation: Dermed sikrer vi, at klienten modtager korrekt behandling første gang.

Vi retter fokus mod klientuddannelse, træningsøvelser og aktiv deltagelse og skaber derved en behandlingstilgang som gør klienten selvstændig - hermed sikres en langvarig virkning af behandlingen.


De tre PainCare-produkter

PainCare Classic er målrettet klienter med akutte smerter. Tilbydes til klienter med en varighed af smerter på mellem 0-3 måneder. PainCare Classic kan som navnet antyder bedst sammenlignes med traditionel fysioterapi. Således indgår der ikke en forudgående screening. Forløbet er på maksimalt 5 behandlinger.

PainCare Basic er målrettet klienter med sub-akutte og lette længerevarende smerter. Tilbydes til klienter med en varighed af smerter på mellem 3-9 måneder.

PainCare Plus er primært rettet mod klienter med længerevarende smerter og/eller klienter som er uden for arbejdsmarkedet som følge af smerter. Anvendes til klienter med en varighed af smerter på over 9 måneder.

De tre produkter tager udgangspunkt i en behandlingstilgang som er baseret på en biopsykosocial fremgangsmåde til smertebehandling. I denne tilgang inddrages biologiske, psykologiske og sociale faktorer i behandlingsøjemed. I praksis betyder dette, at faktorer såsom stressniveau, søvnunderskud, social trivsel etc. har potentiel betydning for individets opfattelse og oplevelse af smerte.

Behandlingsforløbene i PainCare Basic og PainCare Plus indeholder disse tre dele:

 
 
 

1 | Spørgeskema

Vores klienter svarer på et dybdegående spørgeskema med videnskabeligt funderede og validerede spørgsmål. Spørgeskemaet giver os indblik i klientens smerteproblematik og de faktorer, der kan have indflydelse på den oplevede smerte. Svarene danner grundlag for den screening vi efterfølgende foretager. I spørgeskemaet vil klienten opleve, at vi spørger ind til forskellige elementer der omhandler smerte, arbejdsmarkedsforhold mm. med henblik på at få en større indsigt i klienten, klientens smerteproblematik, og hvilke faktorer, der kan have indflydelse på den smerte klienten oplever.

Klienten vil få tildelt spørgeskemaet ved kontakt til Nordic Health Institute eller sit sundhedsforsikringsselskab. Efter klienten har udfyldt spørgeskemaet, vil Nordic Health Institute analysere svarene.

 
 
 

2 | Screening 

Når spørgeskemaet er retur hos os, foretager vi en individuel screening baseret på klientens svar. Igennem en grundig analyse bliver klienten segmenteret ud fra et velunderbygget og objektivt vurderet grundlag. På denne måde sikrer vi, at klienten modtager den rette type behandling første gang. En screening kan også medføre, at vi ikke tilbyder klienten behandling hos os, hvis vi vurderer, at en anden type behandling er nødvendig.

Screeningen giver os en objektiv vurdering af klientens smerteproblematik, og gennem algoritmer bliver den samlede score udregnet. Hermed vil behandlingsforløbet bygges op omkring klientens svar fra spørgeskemaet samt de data vi har om, hvad der tidligere har hjulpet andre af vores klienter med lignende symptomer. Klienten vil dermed blive segmenteret ud fra et velunderbygget og objektivt vurderet grundlag. Dette er klientens sikring for, at han/hun ikke ender ud med unødige behandlinger uden varig virkning.

Vores screenings- og evalueringsværktøj er baseret på valide måleinstrumenter, der har til formål at indsamle relevante oplysninger om klienten. NHI kan med disse informationer effektivisere, målrette og evaluere klientens forløb. Efter vi har foretaget screeningen vil klienten blive tildelt en behandler. 

 
 
 

3 | Behandling

Behandlingen er skræddersyet ud fra de resultater, screeningen har frembragt. En konsultation består af samtale mellem klient og behandler samt individualiserede øvelser med henblik på at genvinde funktion. 

I den første del af konsultationen taler klient og behandler om klientens smerteproblematik. Dialogen tager udgangspunkt i den screening som er foretaget forud for første konsultation. Dialogen giver klienten mulighed for at reflektere over sin smerte i stedet for at være passiv medspiller på briksen. Klienten bliver således uddannet i sin egen smerteproblematik og vil blandt andet lære hvad der trigger smerten. Hermed vil klienten opnå en forståelse for, hvordan han/hun selv kan håndtere smerten efter endt forløb hos Nordic Health Institute. 

I anden del af konsultationen laver klienten, i samarbejde med behandleren, specifikke funktionelle øvelser, som er skræddersyet i forhold til klientens smerteproblematik. Behandlingen vil give klienten redskaber til at kunne vende tilbage til sit tidligere funktionsniveau. 

 

Bliv klogere på den biopsykosociale smertemodel

Behandlingsmetoden i PainCare er baseret på en biopsykosocial tilgang til smertebehandling, som er forskningsmæssigt anerkendt. I denne tilgang inddrages biologiske, psykologiske og sociale faktorer i behandlingsøjemed. I praksis betyder dette, at faktorer såsom stressniveau, søvnunderskud, social trivsel etc. har potentiel betydning for individets opfattelse og oplevelse af smerte. Bliv klogere på smerter og den biopsykosociale smertemodel her: