Nordic Health Institute
Banner-billede cykel (2).jpg

Pensions- og sundhedsforsikringsselskaber

 
 

Landsdækkende sundhedsløsninger til pensions- og sundhedsforsikringsselskaber

NHI tilbyder løsninger til behandling og forebyggelse af smerte- og stressproblematikker til pensions- og sundhedsforsikringsselskaber i hele landet. NHI tilbyder to behandlingskoncepter: PainCare og StressCare. Fælles for dem er, at de med vores unikke screening sikrer omgående henvisning til den rette behandling, hvorved vi undgår at klienter sendes i en række bekostelige behandlingsforløb, som ikke har en langvarig virkning.

Fremgangsmåde

1) Online screening som sikrer, at klienten henvises til den korrekte behandling første gang. Her tilbyder NHI at overtage screeningen og visiteringen for sundhedsforsikring- og pensionsselskabet

2) Klienten bliver tilbudt behandling eller bliver viderehenvist for anden udredning

3) NHI foretager under behandlingsforløbet løbende opfølgning af klient og behandler for at sikre progression og optimering af behandlingen


NHI PainCare

PainCare er baseret på den førende forskning inden for smerter. Med konceptet og dets tilhørende screening kortlægger vi præcist hvordan den enkelte smerteproblematik skal behandles. PainCare adskiller sig fra den klassiske tilgang til smertebehandling som for klienten oftest er kendetegnet ved kortvarig virkning og et afhængighedsforhold til den pågældende behandler. Vi retter derimod fokus på at uddanne klienten i smerteforståelse og aktiv deltagelse i eget behandlingsforløb. Det øger sandsynligheden for selvstændighed og langvarig virkning betragteligt.

 
Sundhedsforsikringsselskabet hos en stor dansk virksomhed oplevede 52% færre anmeldte skader
 
Forventer efter endt behandling slet ikke, eller i betydeligt mindre grad, at bruge ekstern behandling fremadrettet

NHI StressCare

StressCare bygger på et videnskabeligt, gennemprøvet og succesfuldt behandlingskoncept, som sikrer klienten en vedvarende effekt. StressCare indeholder både afstresning, restitution og arbejde med konkrete problemstillinger. Ved hjælp af praktiske redskaber og mentale teknikker opbygges en mental robusthed som både hjælper her og nu og forebygger tilbagefald.
Principperne bag StressCare er velgennemprøvede og stresscoaching har bevist sin effektivitet i COPESTRESS-projektet som blev gennemført af Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital fra 2010 til 2012.

Vores resultater viser, at 95% af de behandlede stressklienter formår at håndtere fremtidige stresssituationer selvstændigt og således ikke vender tilbage for endnu et behandlingsforløb inden for 12 måneder.

 
Formår efter et StressCare-forløb at håndtere stress selvstændigt
 
Opnår øget arbejdstid efter endt forløb

 
 

Landsdækkende behandlernetværk

Vores netværk af smerte- og stressbehandlere er landsdækkende. Behandlerne er nøje udvalgt, og de er certificeret inden for NHI’s koncepter og er flere gange årligt på opfølgningskurser - læs mere her og se et kort over vores lokationer.

 
 

For mere information: Ring på 7174 72 72 eller skriv til info@nordichealthinstitute.com