Nordic Health Institute
shutterstock_204860665.jpg

StressCare

 
 

Stressbehandling med garanteret forebyggende effekt

NHI StressCare er en aktiv form for hjælp, hvor den stressramte arbejder med opgaver og redskaber mellem samtalerne. Den aktive involvering medvirker til at sikre progression i behandlingsforløbet.

Hos os er klienten altid en aktiv medspiller i behandlingen. Den aktive involvering sikrer et behandlingsforløb, hvor klienten lærer redskaber til at håndtere stress. Det medfører en hurtigere recovery, sikrer robusthed og derigennem en vedvarende effekt af stressbehandlingen med henblik på at forebygge stress.

Vores online klient-screening og manualbaserede behandling sikrer et klart struktureret behandlingsforløb, som er tilpasset den enkelte klients behov. Det sikrer en høj reliabilitet. Samtidig er et styret og tilrettelagt forløb en fordel for den stressramte, som ofte nyder godt af fastlagte rammer.


Hvorfor stresscoaches?

Stresscoaches er specialister i stress. Stresscoaching er en målrettet og praktisk form for hjælp, hvor man arbejder både med afstresning, at få balance i livet og ikke mindst på modstandsdygtighed mod fremtidig stress - også den stress man ikke kender endnu. Der arbejdes både med praktiske løsninger og mentale redskaber.

Se kortet over vores landsdækkende behandlernetværk

Vores screening opfanger, hvis en klient har en psykisk lidelse som eksempelvis depression eller angst. I disse tilfælde optager vi ikke klienten til behandling, men meddeler, at klienten i stedet bør modtage psykologhjælp.

95% af vores klienter formår efter et StressCare-forløb at håndtere stress selvstændigt

StressCare Basic henvender sig til klienter, som har lette symptomer på stress. Med praktiske og let-implementerbare værktøjer hjælpes klienten til at håndtere sin stress og klienten bliver herigennem udstyret med en øget robusthed over for fremtidig stress. Således forbliver klienten i arbejde samtidigt med at fremtidig stress forebygges.

StressCare Plus henvender sig til klienter, som har et højt stressniveau, er i risiko for en sygemelding eller allerede er sygemeldte. Gennem StressCare Plus tilbydes en mere omfattende behandling, hvor sigtet er at få klienten hurtigt tilbage på arbejdet og øge klientens robusthed mod fremtidig stress. Samtalerne i denne type forløb har en længere varighed, da stressproblematikken er dybtliggende og er akkumuleret over lang tid, hvilket nødvendiggør brugen af yderligere en række værktøjer.


Behandlingens fokuspunkter

Behandlingen bevæger sig overordnet set på tre niveauer:

1 | Afstressning og restitution

2 | Arbejde med konkrete problemstillinger - praktiske redskaber og mentale teknikker

3 | Opbygning af mental robusthed og heri forebyggelse af tilbagefald


Spørgeskema og screening

Før et behandlingsforløb kan startes, skal klienten gennem en online screening som sikrer, at klienten bliver visiteret ud fra et objektivt vurderingsgrundlag. Ud fra screeningen findes den rigtige hjælp til den stressede og det efterfølgende forløb bliver således nøje skræddersyet til den enkelte klient.

Hvis klienten har brug for psykologhjælp, fx ved depression, angst eller psykiske problemer, skal der terapi til. Dette vil blive opfanget i vores indledende screening, og i disse tilfælde henviser vi klienten til psykologbehandling.


Hvad er stress?

Man skelner typisk mellem "akut stress" og "langvarig stress". Akut stress er den reaktion vi får, når vi oplever en trussel eller en udfordring, vi ikke er sikre på at kunne klare. Dette er en kortvarig stress. Langvarig stress, som kan have alvorlige konsekvenser, er akut stress som har stået på for ofte og i for lang tid, og hvor bægeret til sidst flyder over.

Langvarig stress er ikke en psykisk lidelse - det er en naturlig reaktion på en akkumuleret psykisk overbelastning. Derfor skal der ikke "blot" arbejdes med klientens psyke. Det er afgørende, at den stressramte får en række praktiske redskaber, som er brugbare i hverdagen. At der er tale om en overbelastning betyder, at klienten skal restituere og have redskaber til at håndtere fremtidig stress. Vore stresscoaches er uddannet i disse redskaber og er eksperter i at lære dem fra sig - til gavn for den stressramte.