Nordic Health Institute
Banner-billede cykel2.jpg

Sundhedsforsikrings- og pensionsselskaber

 
 

Sundhedsløsninger til sundshedsforsikrings- og pensionsselskaber

Nordic Health Institute (NHI) leverer komplette sundhedsløsninger til afhjælpning af smerter i bevægeapparatet til sundhedsforsikrings- og pensionsselskaber i hele Norden.

Vi har udarbejdet et unikt behandlingskoncept baseret på den førende forskning inden for rehabilitering af smerteproblematikker. Med konceptet og dets tilhørende screening kan vi klarlægge hvordan størstedelen af smerteproblematikker i bevægeapparatet skal behandles.

NHI adskiller sig fra traditionel behandling

Kort sagt adskiller vi os fra den klassiske behandlingstilgang som for klienten oftest er kendetegnet ved passiv deltagelse, kortvarig virkning og et afhængighedsforhold til den pågældende behandler. Derimod retter vi fokus mod evidensbaseret patientuddannelse, aktiv deltagelse i eget forløb samt en behandlingstilgang som øger sandsynligheden for selvstændighed og længerevarende virkning.

Via spørgeskema og screening segmenterer NHI klienten ud fra et objektivt grundlag, som bygger på validerede spørgerammer og analysemetoder. Erfaring viser at vi i 8 ud af 10 tilfælde vil optage klienten i et forløb, hvor uddannelse, forståelse og fysisk aktivitet er byggestenen for et positivt outcome.

Fremgangsmåde

1) Online screening som sikrer, at klienten segmenteres til den korrekte behandling første gang. Her tilbyder NHI at overtage screeningen og visiteringen for sundhedsforsikring- og pensionsselskabet.

2) Når analysen ligger fast, vil klienten tilbydes behandling eller viderehenvises for anden udredning.

Hvorfor vælge NHI?

Sundhedsforsikrings- og pensionsselskaber skal vælge NHI, fordi de ønsker kvalitet og en garanti for, at de kunder der sendes til NHI, får den rette behandling første gang. Således undgås det, at klienterne hopper rundt mellem en masse unødige behandlinger med kortsigtet virkning.

 
Aktiv 10.png
 
Aktiv 4.png
 
 
 

Landsdækkende behandlernetværk

Vores behandlernetværk er landsdækkende og behandlerne er nøje udvalgt. De er certificeret inden for vores koncept og er flere gange årligt på opfølgningskurser - læs mere her. Vores behandlere kan desuden udstationeres såfremt virksomheden ønsker dette.