Nordic Health Institute
Banner-billede cykel2.jpg

Virksomheder

 
 
 

Landsdækkende sundhedsløsninger til virksomheder

Vi udbyder behandling af smerteproblematikker til virksomheder i hele landet. Vores tilgang til smerte-rehabilitering adskiller sig markant fra det øvrige marked. Grundlaget er vores online screening som sikrer en målrettet indsats, hvor medarbejderen modtager individuel behandling eller undervisning i form af workshops og foredrag.

Vi tilbyder følgende løsninger:

Individuel behandling

Foredrag

Workshops

Baseret på screeningen, vil nogle af medarbejderne falde i denne kategori hvor en-til-en konsultationer vil være at foretrække. Disse virker, overordnet set, bedre end gruppe-baserede tilgange, og er derfor egnet til indvider med mere komplekse og længerevarende problematikker som nu eller i fremtiden har indflydelse på produktivitet og sygefravær. Læs mere her.
Det er velkendt, at uddannelse og viden omkring hvad smerte er og ikke er, medvirker til succes i et givent behandlingsforløb. Løsningen med foredrag er derfor henvendt til den store del af virksomhedens medarbejdere som vil have stor gavn af at vide mere omkring bl.a. smerte, fysisk aktivitet på arbejdspladsen, ergonomi mv. Læs mere her.
Medarbejdere som arbejder med tilbagevendende smerteproblematikker i mild til moderat grad, vil få stor gavn af at deltage på workshops dedikeret til undervisning i smerteproblematikker med tilhørende praktiske redskaber. Forskning indikerer at grupper på 4-10 personer oplever markante forbedringer ved denne type workshops. Læs mere her.
 

Segmentering af medarbejdere via online screening

Med vores validerede online screening sikrer vi en korrekt segmentering af medarbejdergruppen inden en given interventions påbegyndelse. Screeningen sikrer, at den enkelte medarbejder tilbydes det forløb som er mest givende for netop denne medarbejder - det værende individuel behandling, workshop eller foredrag.

Fremgangsmåde

Jeres virksomhed tilbyder medarbejderne muligheden for at blive screenet hos NHI. Ud fra screeningen analyserer vi hvem som skal modtage henholdsvis individuel behandling eller forebyggende undervisning i form af foredrag eller workshops. Det er en sikring for en målrettet intervention samt en sikring for bedst mulig anvendelse af jeres investering.

 

NB! Det er muligt at booke workshops og foredrag uden brug af forudgående screening af virksomhedens medarbejdere, omend screeningen anbefales for at opfange om visse medarbejdere i højere grad ville have gavn af individuel behandling. Ved medarbejdere hvor der er kendskab til eksisterende smerteproblematikker anbefaler vi stærkt en forudgående screening for at afgøre hvorvidt individuel behandling er anbefalelsesværdigt. Ved individuel behandling er en screening altid påkrævet.