Nordic Health Institute
Banner-billede cykel (2).jpg

Virksomheder

 
 
 

Landsdækkende sundhedsløsninger til virksomheder

NHI tilbyder behandling og forebyggelse af smerte- og stressproblematikker til virksomheder i hele landet. Kernen i vores løsninger er vores unikke online screening, som sikrer en målrettet indsats, hvor medarbejderen henvises til det forløb som er mest givende for den enkelte medarbejder - det værende foredrag, workshop eller individuel behandling. Dette sikrer en målrettet indsats og størst muligt udbytte af virksomhedens investering.


Vi tilbyder følgende løsninger:

Individuel behandling

PainCare - Classic, Basic og Plus:

PainCare Classic er målrettet klienter med akutte smerter. Tilbydes til klienter med en varighed af smerter på mellem 0-3 måneder. PainCare Classic kan som navnet antyder bedst sammenlignes med traditionel fysioterapi. Således indgår der ikke en forudgående screening. Forløbet er på maksimalt 5 behandlinger.

PainCare Basic er målrettet medarbejdere med pludseligt opståede akutte smerter og medarbejdere med en mildere grad af smerter. Anvendes til medarbejdere med en varighed af smerter på mellem 3-9 måneder.

PainCare Plus er primært rettet mod medarbejdere med længerevarende smerter og/eller medarbejdere som er sygemeldte som følge af smerter. Anvendes i forbindelse med smerteproblematikker med en varighed på over 9 måneder.

StressCare - Basic og Plus:

StressCare Basic henvender sig til medarbejdere, som har lette symptomer på stress. Målet er at medarbejderen forbliver i arbejde samtidigt med at fremtidig stress forebygges.

StressCare Plus henvender sig til medarbejdere, som har et højt stressniveau, er i risiko for en sygemelding eller allerede er sygemeldte.

Foredrag og workshops

Nordic Health Institute afholder foredrag og workshops om både smerter og stress.

Smerter: Det er bevist, at uddannelse i og viden omkring hvad smerte er og ikke er, har en positiv indvirkning på den enkeltes smerteoplevelser. Foredrag og workshops er derfor henvendt til den store del af en virksomheds medarbejdere som vil have stor gavn af at vide mere omkring bl.a. smerter, fysisk aktivitet på arbejdspladsen, ergonomi mv.

Stress: I vores foredrag og workshops om stress lægger vi vægt på deltagerinddragelse og at deltagerne kan tage konkrete redskaber med hjem. Forebyggelse af stress og udvikling af medarbejdertrivsel udmunder i færre sygedage, bedre arbejdsmiljø, færre fejl og større produktivitet.


 

For mere information: Skriv til info@nordichealthinstitute.com