Nordic Health Institute
Banner-billede cykel2.jpg

Bag om NHI

 
 
 

Hvem er NHI?

Nordic Health Institute opererer i Norden - med en evidens- og forskningsbaseret tilgang til smertebehandling. Vores arbejde med den enkelte klient er funderet i data og analyse heraf. Hver klient svarer på et dybdegående spørgeskema, som er lavet ud fra en række validerede og forskningsbaserede spørgerammer, der nøje er udvalgt til at måle på alt, der har indflydelse på det at leve med længerevarende smerter. Screeningen danner grundlag for den egentlige behandling, hvor klienten bliver i stand til at forstå, og tage ejerskab over, sin egen smerteproblematik.

Med udgangspunkt i den biopsykosociale smertemodel, som er forankret i moderne forskning, har vi udviklet behandlingskonceptet NHI PainCare. Målsætningen med konceptet er at give personer med længerevarende smerter redskaber til at vende tilbage til normalt funktionsniveau. Dette kan både være personer på eller uden for arbejdsmarkedet, som har et højt unødigt forbrug af klassiske behandlinger som fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi, eller massage.

 

if_eye-vision-monitor-look-observe_2205194.png

Vision  

NHI’s mål er at (af)hjælpe mennesker med længerevarende smerter og psykiske lidelser i relation til smerter - til fordel for de belastede selv og de dele af samfundet, som belastes af følgerne.